Moj račun

PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Tvrtka Fiskal d.o.o., (dalje u tekstu: Tvrtka), prikuplja i obrađuje osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno sukladno važećim propisima te poduzimajući primjerene tehničke i organizacijske mjere usmjerene ka zaštiti osobnih podataka od neovlaštenog pristupa i zlouporabe.

Podatke prikupljene u posebne, izričite i zakonite svrhe prikupljat će se isključivo u nužnom opsegu te obrađivati na način koji je u skladu s tim svrhama

Tvrtka će nastojati prikupljati točne podatke koje će po potrebi ili zahtjevu ispitanika ispravljati, brisati ili ažuriratiPrikupljeni podaci čuvat će se onoliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni odnosno na rok u skladu sa važećim propisima

Tvrtka će prikupljati i obrađivati osobne podatke samo u slučajevima kada je to propisima dozvoljeno:– obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza

– Kada je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka
– obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora
– obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;
– obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa tvrtke ili povezanih obrta

Tvrtka je svjesna kako je zaštita osobnih podataka važna našim korisnicima i ispitanicima. Stoga, Vam želimo prikazati koje osobne podatke prikupljamo, kako upravljamo njima i kako brinemo o njihovoj zaštiti: